1η Μάη καλούμε στην απεργία - είμαστε κλειστά όλη τη μέρα

Πρωτομαγιά 2015 - απεργούμε!

Προσυγκέντρωση @ Μουσείο στις 11π.μ.

Δεν διαπραγματευόμαστε την αξιοπρέπειά μας. Συλλογικά οικοδομούμε τις ζωές μας.

http://kolektives.org/1may15