Καραβάνι Αγώνα & Αλληλεγγύης - Παγκάκι

Το Παγκάκι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα συμμετέχει και στηρίζει το Καραβάνι Αγώνα & Αλληλεγγύης (Αθήνας).