Βιβλιοπαρουσιάσεις-εκδηλώσεις σε Γιάννενα (3/4) & Θεσσαλονίκη (4-5/4)

...του βιβλίου Δημιουργικές αντιστάσεις και Αντεξουσία. Εγχειρήματα και προβληματισμοί του ριζοσπαστικού κινήματος στον 21ο αιώνα.

aw

a