Φωτογραφίες από την εκδήλωση: Εμπειρίες από εργατικούς αγώνες - Σκέψεις γύρω από την αυτοδιαχείριση (2/11/2012)

a a
a a

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ.