Συνεργατικές μορφές εργασίας τον καιρό της κρίσης, κριτικές προσεγγίσεις (Ηχογραφήσεις communismos 2.0)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 8. Συνεργατικές μορφές εργασίας τον καιρό της κρίσης, κριτικές προσεγγίσεις

Καφενείον Το Παγκάκι (Αθήνα)
Το Καζάνι που βράζει (Θεσσαλονίκη)

Κατεβάστε το αρχείο

Πηγή: http://yfanet.net/content/view/Ηχογραφήσεις_communismos_2.0