Απεργία στο χώρο του επισιτισμού

την τετάρτη 27 ιουνίου θα είμαστε κλειστά συμμετέχοντας στην απεργιά στο χώρο του επισιτισμού...