Ελεύθερη πρόσβαση στην ψηφιακή εκδοχή του βιβλίου

Το Ελεύθερο λογισμικό είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για να κατανοήσετε τον όρο αυτό θα πρέπει να σκέφτεστε τη λέξη «free» όπως ο «ελεύθερος λόγος (free speech)» και όχι η «δωρεάν μπίρα (free beer). – Ο Ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού

Μιας και τα έξοδα εκτύπωσης έχουν καλυφθεί, η ηλεκτρονική εκδοχή του βιβλίου (ebook) είναι ελεύθερα προσβάσιμη μέσω διαδικτύου (pdf, torrent). Ωστόσο, αν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, καλό είναι να στηρίξετε οικονομικά όσους εργάστηκαν δεκάδες ή εκατοντάδες ώρες για την ολοκλήρωση του βιβλίου (συγγραφή, σελιδοποίηση, επιμέλεια) και να υποστηρίξετε μια πιθανή ανατύπωση ή/και μετάφραση του.