Προσυνεδριακός διάλογος για μια εργατική ομοσπονδία βάσης

Πολυτεχνείο (Πατησίων), αίθουσα ΜΑΧ, 21 & 22 Μαρτίου
https://ergova.wordpress.com/
Η πλατφόρμα της Εργατικής Ομοσπονδίας Βάσης: https://ergova.files.wordpress.com/2015/02/platforma-gia-web1.pdf