Φωτογραφίες και οικονομικός απολογισμός εκδήλωσης αλληλεγγύης στο Χαλικούτι

Οι φωτογραφίες βρίσκονται εδώ και η ενίσχυση ανήλθε στα 350.