Φωτογραφίες και οικονομικός απολογισμος εκδήλωσης Δικτύωσης για Κομπανί στο Παγκάκι

Φωτογραφίες σταδιακά ανεβαίνουν εδώ και η οικονομική ενίσχυση ανήλθε στα 1000ευρώ.