βιβλιοπαρουσίαση “Δημιουργικές Αντιστάσεις και Αντεξουσία” στο Ρέθυμνο (12/12/2013)