Αρχείο αφίσας & σημείο διανομής νέων από εργασιακούς χώρους

Η μόνιμη έκθεση αφίσας των εκδηλώσεών μας και το σημείο διανομής νέων από εργασιακούς χώρους είναι γεγονός.