Απεργία-πορεία Πέμπτη 12/11 (Δικτύωση Συνεργατικών)