Ενημέρωση για την πρώτη απόπειρα πλειστηριασμού του οικοπέδου της ΒΙΟΜΕ.