Ενημέρωση από το το διήμερο για την υποστήριξη των "Ρομπέν του ξύλου" στο εργοστάσιο ξυλείας, στη Βέροια