Φωτογραφίες, βίντεο και η εισήγηση των διοργανωτών από την εκδήλωση για τις ανακτημένες επιχειρήσεις (Νομική, 19-03-2016)