Απολογισμός εκδήλωσης αυτοοργανωμένων δομών προσφύγων/ μεταναστών (8/7/16)