Αφίσα και ραδιοφωνικό σποτάκι της 2ης Ευρωμοσογειακής συνάντησης "Η οικονομία των εργαζομένων"