Δευτέρα 28/8 επανέρχεται το ωράριο του καφενείου

H κανονικη λειτουργία του καφενείου θα επανέλθει από τη Δευτέρα 28/8.

Δηλαδή: Το καφενείο ανοίγει στις 11:00. Η κουζίνα κλείνει στις 24:00. Η τελευταία παραγγελία γίνεται στη 01:00 και στις 02:00 φεύγουμε..

Κάθε Πέμπτη ανοίγουμε στις 3μ.μ. λόγω συνέλευσης της ομάδας