Την Κυριακή 10 Ιουνίου κλείνουμε 8 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζουμε