Σάββατο 30 Νοεμβρίου, 12:00 Πλατεία Κοραή. Εργατική διαδήλωση Οργής, Αξιοπρέπειας και Διεκδίκησης.

      Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, 12:00 Πλατεία Κοραή.

    Εργατική διαδήλωση Οργής, Αξιοπρέπειας και Διεκδίκησης.        

Την εργατική διαδήλωση καλούν και συμμετέχουν

- Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)
- Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (ΣΜΕΔ)
- Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)
- Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΣΒΕΜΚΟ)
- Σωματείο Εργαζόμενων στα Public
- Σωματείο Εργαζομένων στη ΜΚΟ Άρσις
- Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia Ελλάδος
- Σωματείο Εργαζόμενων στην εταιρεία Πλαίσιο Νομού Αττικής
- Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού (ΣΣΜ)