Οικονομική ενίσχυση των Ρομπέν του Ξύλου από το απεργιακό ταμείο του Παγκακίου

 Τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί στο απεργιακό μας ταμείο δόθηκαν για ενίσχυση των Ρομπέν του Ξύλου (500€) τον Απρίλιο του 2016.