βίντεο

Video about Pagkaki

Βίντεο από τη συζήτηση «Εγχειρήματα δημιουργικών αντιστάσεων, απόπειρες εργατικής αυτοδιαχείρισης στην πράξη, ένας ακόμα τρόπος αγώνα για τον επιδιωκόμενο κοινωνικό μετασχηματισμό»

Εκδήλωση για τη συλλογική εργασία (Μεσοποταμία, 27/1/13)

Εγγραφή στο RSS - βίντεο