βιβλιοπαρουσίαση “Δημιουργικές Αντιστάσεις και Αντεξουσία” στο ΣΥΝΑΛΛΟΙΣ (19/12/2012)