βιβλιοπαρουσίαση “Δημιουργικές Αντιστάσεις και Αντεξουσία” στα Χανιά (11/12/2013)